اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نماینده مجلس: جراحی اقتصادی رئیسی منجر به مرگ بیمار خواهد شد/  شخصاً به چند فروشگاه مراجعه کردم و مرغ و روغن وجود نداشت/ آقای رئیسی به جای واریز این ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان جلوی تورم را بگیرید