اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خبرگزاری وابسته به دولت: دولت سیزدهم در کنار تسلط به زبان انگلیسی، زبان چینی، روسی، اسپانیولی و عربی را هم می‌داند