اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت امسال با خلق پول کسری بودجه را جبران کرد، سال آینده با افزایش مالیات