اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیح زاکانی درباره طرح اخذ عوارض از قبرها: اشتباه بود، من هم اطلاعی نداشتم/ مربوط به آرامگاه‌های خانوادگی