اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هنگامی که آرایش دارید این کارها را انجام ندهید