اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جوارب نازک، کفش پاشنه بلند، آرایش برای زنان و  منشی زن برای مدیران در بانک ملت ممنوع شد+ متن بخشنامه