اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کیهان: اوضاع معیشتی مردم آنقدرها هم بد نیست؛ توقع شان بالاست