اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در ایران نسبت فرسایش خاک به خاک‌زایی ۷ برابر شده / فرسایش تشدیدی در کشور در حال وقوع است