اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بی حجابی در ادارات، فرودگاه‌ها، خیابان‌ها و اماکن عمومی به راحتی رواج پیدا کرده / افراد خیلی راحت به خود جرات و اجازه می دهند حجاب را بردارند