اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احمد میدری: دولت ابراهیم رئیسی، برای تامین نیازهای بودجه‌ای به روش‌های مختلف تامین مالی تورم‌زا پناه برده است