اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزنامه الریاضیه: تصمیم لغو یا تعویق یک بازی معمولاً در پی استفاده از عبارات سیاسی‌. نژادپرستی و دینی گرفته می شود