اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کرونای جدید موش ها را آلوده می کند