اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حداد عادل: کشور به این جراحی اقتصادی نیاز داشت/ هیچ مریضی به خاطر سختی جراحی از دکتر که روگردان نمی‌شود!/ مریض اگر سختی این جراحی را تحمل نکند «خوب» نمی شود