اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در آمریکا؛ گوگل سابقه سر زدن زنان به مراکز سقط جنین را ذخیره نمی‌کند