اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سیستان و بلوچستان ۵۵ هزار کودک بی‌شناسنامه دارد