اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضو شورای شهر: در برخی نقاط تهران ارتفاع شمشمادها فضای بی‌دفاعی ایجاد کرده که باید هرس شوند