اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارگان رسانه ای نزدیک به سپاه: تعداد افراد شرکت کننده در تجمعات اعتراضی زنجان و اهواز ۵۰۰ نفر ، در قائم شهر ۳۰۰ نفر  در خراسان شمالی  فقط ۵۰ نفر