اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترامپ: اسناد ضبط شده از اقامتگاهم سری نبودند / از اختیارات دوران ریاست جمهوری‌ام برای خارج کردن این اسناد از حالت طبقه بندی شده استفاده کرده بودم