اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حمله روزنامه کیهان به نماینده مجلس ششم: کروبی، گفت احمد شیرزاد گوینده رادیو اسرائیل است