اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نماینده مجلس: خودروی سمند در سال ۹۶ دو ستاره داشت، امسال ۳ ستاره گرفته؛ درحالیکه کیفیت آن پایین تر آمده است