اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت رئیسی یک زن را «فرماندار» کرد