اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماجرای ۵۰ سال مدیریت «قالیباف»  سهل انگاری اداره اخبار مجلس بود یا گاف رئیس؟