اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماجرای دروغین فردی که ۳۰ ساعت زیر آوار متروپل بود