اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا تشکیل کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات ایران اهمیت دارد؟