اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برنامه دولت سیزدهم برای فروش نفت، این‌بار به نام اشخاص حقوقی!/ دیپلماسی انرژی ضعیف دولت و خطر ظهور دوباره بابک زنجانی ها