اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش مرگ ناشی از آلودگی هوا؛ قدمی برای نجات جان شهروندان برداشته نمی‌شود