امتحانات دانشجویان دانشگاه آزاد حضوری برگزار می‌شود