آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسنظافت منزل.نظافت محل کار.نظافت …دستگاه عرق گیری گیاهان نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …

اعتیاد به تلفن همراه عملکرد مغز را کاهش می‌دهد؟