اجاق گاز پروفیلیآگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …برد الکترونیکیجاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …

ترامپ ادعایش را تکرار کرد: ایران نمی‌خواهد بگذارد که من در انتخابات پیروز شوم / پس از پیروزی در انتخابات اولین تماسم از ایران خواهد بود