عراقی‌ها در ایران چقدر خرج می‌کنند؟

عراقی‌ها در ایران چقدر خرج می‌کنند؟