اموزشگاه زبان عربی شرق تهرانثبت آگهی رایگان در وب سایت جا آگهیآموزش تعمیرات موبایل همراه با معرفی …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۸ مهر
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۸ مهر ۹۹ اعلام شد. به گزارش تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه 8 مهر 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 نقشه کشی رایانه ای - پایه 10 -مشترک فنی و حرفه ای و معماری ساعت 8.30 تا 9 طراحی و مدل یازی /لباس زنانه - پایه 11- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت 9 تا 9.30 طراحی چهره -رشته چهره سازی -پایه 10 - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت 20.50 تا 21.15 مبانی هنر های تجسمی -رشته گرافیک پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای ساعت 21.15 تا 21.50 اندازه گیری - رشته صنعت - پایه 11 - شاخه فنی و حرفه ای دوره ابتدایی ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم ساعت 11.30 تا 12.10 بازی و ریاضی پایه سوم ساعت 12.10 تا 12.40 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم ساعت 12.40 تا 13.10 بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت 13.10 تا 13.40 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم متوسطه اول ساعت 14.30 تا 15 علوم تجربی / اندازه گیری در علوم ابزار های آن پایه هفتم ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی /تغییر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم ساعت 15.30 تا 16 علوم و تجربی /مواد و نقش آن در زندگی پایه نهم آموزش مجازی دوره متوسطه ساعت 16 تا 16.30 تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرمافزار Nitro PDFمتوسطه دوم ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 2- پایه 11- رشته علوم تجربی ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 3- پایه 12- رشته علوم تجربی ساعت 17.30 تا 18 شیمی2- پایه 11-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 1 /یکاها پایه 10 رشته علوم تجربی ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 2/برآیند میدان الکتریکی پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک شبکه 4 ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها ساعت 8.30 ریاضی آمار 2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی ساعت 10.45 درس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک تمام رشته ها ساعت 11.15 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت 11.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها ساعت 12.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیریک ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک شبکه قران ومعارف اسلامی ساعت 15 درس احکام 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف ساعت 15.30 درس تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی ساعت 16 درس علوم ومعارف قرانی 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف ساعت 16.30 درس پیام آسمانی پایه 8 درس دوم متوسطه دوره اول. لینک کوتاه کپی لینک