اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون دانشگاه شریف: به مرکز مشاوره دانشگاه تهمت نزنند/ تعداد معدودی از دانشجویان نیاز واقعی به مشاوره دارند / سوگند یاد می‌کنم که پرونده‌های شما در این مرکز محرمانه باقی خواهد ماند