واردات و فروش پلی آمیدقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …تعمیر تلویزیون ال جیخوش بو کنندهای هوا

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان چهارشنبه ۹ مهر
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹ اعلام شد. به گزارش تسنیم ، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه 9 مهر 99 اعلام شد. شبکه ‌آموزش ساعت 7.45 تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی - پایه 11- رشته تاسیسات ساختمان - فنی و حرفه ای ساعت 8.30 تا 9 کارگاه تابلو برق - پایه 12- رشته برق-شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت 9 تا 9.30 نگهداری ماشین های صنعتی -رشته ماشین ابزار -پایه 12 - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت 20.50 تا 21.15 پرورش مهارت های شناختی و پرورش کودک - پایه 12 -رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه ای ساعت 21.15 تا 21.50 مبانی هنر تجسمی - رشته گرافیک - پایه 10- شاخه فنی و حرفه ای دوره ابتدایی ساعت 10.30 تا 11 بازی و پایه اول ساعت 11 تا 11.30 علوم تجربی و تفکر پایه دوم ساعت 11.30: تا 12.10 فارسی و نگارش پایه سوم ساعت 12.10 تا 12.40 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم ساعت 12.40 تا 13.10 بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت 13.10 تا 13.40 بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه اول ساعت 14.30 تا 15 ادبیات فارسی /درس دوم -چشمه معرفت -بخش دوم پایه هفتم ساعت 15 تا 15.30 ادبیات فارسی /درس دوم -خوب جهان را ببین -قسمت دوم پایه هشتم ساعت 15.30 تا 16 ادبیات فارسی /درس دوم -عجایب صنع حق تعالی -بخش دوم پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه ساعت 16 تا 16.30 طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی متوسطه دوم ساعت 16.30 تا 17 شیمی 1- پایه 10- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3- پایه 12- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت 17.30 تا 18 شیمی2- پایه 11-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 1 /یکاها پایه 10 رشته علوم تجربی ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 1 /یکاها پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک شبکه 4 ساعت 7.30 درس جغرافیا 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت 8.30 درس تاریخ 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 10.15 ریاضی وآمار 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی ساعت 10.45 درس اقتصادپایه 10 و 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت 11.15 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت 11.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک ساعت 12.15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیریک ساعت 12.45 ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک ساعت 13.15 فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیکش شبکه قرآن ومعارف اسلامی ساعت 15 درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه 12 رشته علوم ومعارف ساعت 15.30 درس احکام 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت 16 درس احکام 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف ساعت 16.30 درس آموزش قرآن نهم درس اولمتوسطه دوره اول. لینک کوتاه کپی لینک