تصاویر: صید ماهی گرم‌‏آبی در تالاب عشق آباد- ری

تصاویر: صید ماهی گرم‌‏آبی در تالاب عشق آباد- ری