مهارت جهان تکین تولید انواع دستگاههای …دستگاه ارت الکترونیکیدستگاه سی ان سیفروش پلی آمید

قسمت ۷/  کشیش گفت: بدی‌های بعضی ارامنه را به خوبی‌های میرزا ملکم خان ببخشید
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرویس تاریخ «انتخاب»؛ بعد از احوال‌پرسی از انتظام‌الملک، رفته زودتر ناهار خوردم و رفتم به تئاتر فرانسه، چون «پولیوکت» بازی می‌کردند و خیلی میل داشتم ببینم و حقیقتا خیلی خوب بود. اشعار کرنیل هنگامه است. بازی دیگر «نسوان عالمه» مولیر بود. آن هم خیلی خوب و خوب بازی می‌کردند. مسیو سیلون که او را در بازی‌های جدی دیده بودم که خیلی خوب بازی می‌کرد در این بازی هم کار می‌کرد و خیلی خوب بود. باری بعد از تئاتر رفتم به هوتل موریس و نصرت‌الدوله [وزیر خارجه] را ملاقات کرده صحبت کردیم. اعتمادالدوله هم بود. استمزاج کرد ببیند من حاضر می‌شوم اولتیماتوم را برای ممتازالسلطنه ببرم، قبول نکردم. بالاخره صدیق‌السلطنه را مامور این کار کرد و من آمدم شام خوردم و زودتر خوابیدم.   منبع: یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار و سخن، چاپ هفتم، ۱۳۹۸، ص۳۶۶. لینک کوتاه کپی لینک