استانداری: به دلیل برگزاری مراسم تحلیف، ادارات، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تهران هم فردا تعطیل هستند