اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۶۰۰ هزار نفر صفحه پاری‌سن‌ژرمن را بعد از رفتن مسی آنفالو کردند!