بورس + آموزش اصولی= سودفروش یدکی چینی09121143402فروش کارتن پستیپکیج آموزشی خیاطی

روحانی: جواب صلح جنگ نیست / مردم من با سخت ترین تحریم های تاریخ در نقض اشکار منشور ملل متحد مواجه اند / با فشار حداکثری حق حیات ایرانیان را هدف گرفته اند / ما ابزار چانه زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیستیم