توضیح نادری بابت حضور در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو: قبلا بازی‌های لیگ اروپا را باتوجه به رویکرد‌های مردم شناختی دنبال می‌کردم / به عنوان رئیس شورای اجرایی …

توضیح نادری بابت حضور در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو: قبلا بازی‌های لیگ اروپا را باتوجه به رویکرد‌های مردم شناختی دنبال می‌کردم / به عنوان رئیس شورای اجرایی اتحادیه جهانی بین المجالس مجلس به اسپانیا رفتم