تهران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد / تعداد شهر‌های قرمز به ۵۷ کاهش یافت / ۱۷ شهر آبی شدند