اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ادامه «چاقوکشی» برای اولین بار در جشنواره تورنتو دیده می‌شود