افزایش ۳۵ درصدی خودکشی با قرص برنج / پزشکی قانونی: در پنج ماه نخست امسال ۴۲۸ نفر با قرص برنج خودکشی کرده اند