ویدیو / اشک‌های بی‌امان دروازه‌بان تیم ملی هندبال بانوان در میان تشویق بازیکنان نروژ / گلری که بهترین بازیکن شد

ویدیو / اشک‌های بی‌امان دروازه‌بان تیم ملی هندبال بانوان در میان تشویق بازیکنان نروژ / گلری که بهترین بازیکن شد