زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلتقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …لیست قیمت تیرچه پیش تنیدهمیگلرد کامپوزیت

نپذیرفتن FATF یعنی تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین المللی ایران با خطر مواجه  می شود  / در مورد بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده / پپذیرفتن FATF موضع اروپایی ها را نیز به آمریکا نزدیکتر و از ایران دور می کند