اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا پوتین می‌خواهد با کمک به تهران، از آمریکا در پرونده اوکراین امتیاز بگیرد؟