اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سلیمی نمین: خط‌کشی‌های سیاسی درون نظام به عداوت‌ورزی رسیده؛ این آسیب هیچ‌وقت ترمیم نمی‌شود