عضو کمیسیون طرح صیانت: وجود اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام در ایران برای آمریکا غنیمت است / اگر در ایران دفتر نزنند از رقبای داخلی آن‌ها استفاده می‌کنیم