معافیت مالیاتینمایندگی گودمنانجام خدمات طراحی انواع پروژه های …جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎

مجلس کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تصویب کرد / در صورت تصویب نهایی، دولت موظف به «لغو اجرای پروتکل الحاقی» می‌شود