تصاویر: عشایر زلزله زده بخش چلو شهرستان اندیکا- خوزستان