باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهدستگاه ارت الکترونیکیپمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)

وندی شرمن: تیم آمریکا در یک هتل است، نشست ایران و ۱+۴ در هتلی دیگر؛ اروپایی‌ها بین دو طرف در حال رفت و آمدند تا به نقطه‌ای مهم برسیم